Simple Parking

Simple Parking

מתקן חניה חצי אוטומטי. מתאימה בעיקר ליישום במרתפים בין עמודים בהם התקרה מגיעה ל-3.5 מטר.
יכולה להבנות על פני הקרקע או בשילוב עם מפלס תת קרקעי.
מתקן זה בנוי משניים או יותר מפלסים בהם המכוניות יכולות לחנות. רוחב המתקן וגובהו משתנים בהתאם לנתונים המוכתבים מהשטח כגון מרחק בין עמודים וגובה התקרה.
במפלס הכניסה תמיד נשאר מקום אחד פנוי והמכוניות יכולות לזוז ימינה ושמאלה במפלס זה.
מעבר לכך המכוניות מועלות למפלסים נוספים (מעל או מתחת למפלס הכניסה). המתקן ידוע גם בם "Puzzle Parking" או "lift & slide parking"
למתקן גרסאות שונות ובינהן מתקנים כפולים (Tandem type) המאפשר הצבת מתקן מאחורי מתקן לשם ניצול יעיל יותר של איזור החניה.