Compact Parking

Compact Parking

פתרון קומפקטי מאד לבניינים בהם קיימת מגבלת מקום. מתאים לחניונים בכמו מכוניות קטנה עד בינונית. מתקן זה מאפשר חניית מספר הרכבים הגדול ביותר בשוק ביחס לנפח החניה הנתון .
ייחדו של מתקן ה-COMPACT PARKING בכך שאין בו מסוע והמכוניות מוזזות למעלה למטה או לצדדים בו זמנית . הוא מסוגל להחנות כמות של עד פי שמונה מכוניות לעומת חניון קונבנציונלי.
מתקן זה מבוסס שתי מעליות ומסועים הפועלים במקביל בו זמנית וניתן לתכננו לעד שישה מפלסים. המערכת מגיעה עם פלטצת סיבוב מובנית להוצאת הרכבים בכוון היציאה.
הנהג נכנס עם הרכב לעמדת החניה ולאחר שיצא מהרכב מעלית מורידה את הרכב למפלס החניה ושם הוא מוסט אופקית ימינה או שמאלה לפי הנדרש. במקביל זזות כל המכוניות במפלס והמכונית מבצעות רוטציה במקומות כל הזמן.
בעת שליפת רכב מהחניות המערכת תחשב את המסלול הקצר ביותר כדי לקצר את זמן ההמתנה לרכב.
קיימות מספר גרסאות למערכת הCOMPACT, כניסה עלית צדית, כניסה עלית אמצעית, כניסה ב-90 מעלות לעומת מיקום המתקן , וכניסה ישירה למתקן מאחד המפלסים.

וידאו

Compact Parking