מיכאל מירו מראיין את מיקי מילר - פארקומות

מיקי מילר מסביר למיכאל מירו מהי חניה אוטומטית


פיני קבסה ממגזין חניה מעניק תעודה למיקי מילר מפארקומות בכנס ישראל לחניה תנועה ותחבורה